DROMERS

"Onze toekomst is nauw verbonden met de menselijke creativiteit. De uitkomst zal goeddeels worden bepaald door onze dromen en onze inspanningen om die dromen te verwezenlijken."

- Mihaly Csikszentmihalyi, Flow

8BO geeft je de mogelijkheid jouw droom al eens uit te spreken.
Want het uitspreken op zich is een eerste stap richting realiteit...